Trọn bộ 13 camera

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Hikvision

20.499.000₫

23.499.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Hikvision

20.499.000₫

23.499.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

20.499.000₫

23.499.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Dahua

20.499.000₫

23.499.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Kbvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Kbvision

20.399.000₫

24.499.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0M Kbvision

20.399.000₫

24.499.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Hikvision

16.985.000₫

19.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Hikvision

16.985.000₫

19.990.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

16.990.000₫

19.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Dahua

16.990.000₫

19.990.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Kbvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Kbvision

16.885.000₫

19.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 1.0M Kbvision

16.885.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP HiLook

-6%
Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP HiLook

14.990.000₫

15.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP HiLook

14.990.000₫

15.990.000₫

Trọn bộ 13 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 13 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 13 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 26 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).