Trọn bộ 14 camera

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Hikvision

21.990.000₫

25.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Hikvision

21.990.000₫

25.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

-12%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

21.990.000₫

24.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Dahua

21.990.000₫

24.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Kbvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Kbvision

21.890.000₫

25.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 2.0M Kbvision

21.890.000₫

25.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Hikvision

17.990.000₫

21.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Hikvision

17.990.000₫

21.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

17.990.000₫

20.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Dahua

17.990.000₫

20.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Kbvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Kbvision

17.890.000₫

20.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera giám sát 1.0M Kbvision

17.890.000₫

20.990.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 14 camera quan sát 2.0MP HiLook

-4%
Lắp đặt trọn bộ 14 camera quan sát 2.0MP HiLook

15.990.000₫

16.690.000₫

Lắp đặt trọn bộ 14 camera quan sát 2.0MP HiLook

15.990.000₫

16.690.000₫

Trọn bộ 14 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 14 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 14 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 28 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).