Trọn bộ 15 camera

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Hikvision

23.490.000₫

27.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Hikvision

23.490.000₫

27.490.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

23.490.000₫

26.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Dahua

23.490.000₫

26.490.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Kbvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Kbvision

23.390.000₫

27.390.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0M Kbvision

23.390.000₫

27.390.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Hikvision

18.990.000₫

22.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Hikvision

18.990.000₫

22.990.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

18.990.000₫

21.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Dahua

18.990.000₫

21.990.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Kbvision

18.890.000₫

21.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 1.0M Kbvision

18.890.000₫

21.890.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP HiLook

-3%
Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP HiLook

16.990.000₫

17.590.000₫

Lắp đặt trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP HiLook

16.990.000₫

17.590.000₫

Trọn bộ 15 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 15 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 15 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 30 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).