Trọn bộ 16 camera

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Hikvision

-11%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Hikvision

24.990.000₫

27.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Hikvision

24.990.000₫

27.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Dahua

24.990.000₫

27.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Kbvision

-11%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Kbvision

24.890.000₫

27.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0M Kbvision

24.890.000₫

27.890.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Hikvision

19.990.000₫

23.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Hikvision

19.990.000₫

23.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

19.990.000₫

22.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Dahua

19.990.000₫

22.990.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Kbvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Kbvision

19.890.000₫

22.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 1.0M Kbvision

19.890.000₫

22.890.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP HiLook

-4%
Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP HiLook

17.999.000₫

18.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP HiLook

17.999.000₫

18.790.000₫

Trọn bộ 16 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 16 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 16 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 32 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).