Trọn bộ 19 camera

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Hikvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Hikvision

32.990.000₫

35.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Hikvision

32.990.000₫

35.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

-11%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

32.990.000₫

36.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Dahua

32.990.000₫

36.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Kbvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Kbvision

32.890.000₫

35.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 2.0M Kbvision

32.890.000₫

35.890.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Hikvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Hikvision

26.990.000₫

29.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Hikvision

26.990.000₫

29.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

26.990.000₫

29.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Dahua

26.990.000₫

29.990.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Kbvision

26.890.000₫

29.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 19 camera giám sát 1.0M Kbvision

26.890.000₫

29.890.000₫

Trọn bộ 19 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 19 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 19 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 38 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)