Trọn bộ 20 camera

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Hikvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Hikvision

34.490.000₫

37.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Hikvision

34.490.000₫

37.490.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

34.490.000₫

38.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Dahua

34.490.000₫

38.490.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Kbvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Kbvision

34.390.000₫

37.390.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 2.0M Kbvision

34.390.000₫

37.390.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Hikvision

27.990.000₫

31.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Hikvision

27.990.000₫

31.990.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

-10%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

27.990.000₫

30.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Dahua

27.990.000₫

30.990.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Kbvision

27.890.000₫

30.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 20 camera giám sát 1.0M Kbvision

27.890.000₫

30.890.000₫

Trọn bộ 20 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 20 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 20 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 40 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)