Trọn bộ 21 camera

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Hikvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Hikvision

35.990.000₫

38.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Hikvision

35.990.000₫

38.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

-8%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

35.990.000₫

38.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Dahua

35.990.000₫

38.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Kbvision

35.890.000₫

39.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 2.0M Kbvision

35.890.000₫

39.890.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Hikvision

28.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Hikvision

28.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

28.990.000₫

31.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Dahua

28.990.000₫

31.990.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Kbvision

-9%
Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Kbvision

28.890.000₫

31.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 21 camera giám sát 1.0M Kbvision

28.890.000₫

31.890.000₫

Trọn bộ 21 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 21 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 21 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 42 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)