Trọn bộ 22 camera

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Hikvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Hikvision

37.490.000₫

41.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Hikvision

37.490.000₫

41.490.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

-7%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

37.490.000₫

40.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Dahua

37.490.000₫

40.490.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Kbvision

37.390.000₫

41.390.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 2.0M Kbvision

37.390.000₫

41.390.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Hikvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Hikvision

29.990.000₫

34.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Hikvision

29.990.000₫

34.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

-12%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

29.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Dahua

29.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Kbvision

-9%
Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Kbvision

29.890.000₫

32.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 22 camera giám sát 1.0M Kbvision

29.890.000₫

32.890.000₫

Trọn bộ 22 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 22 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 22 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 44 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)