Trọn bộ 23 camera

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Kbvision

-7%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Kbvision

38.890.000₫

41.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 2.0M Kbvision

38.890.000₫

41.890.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 3TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Hikvision

-11%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Hikvision

30.990.000₫

34.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Hikvision

30.990.000₫

34.990.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

-9%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Dahua

30.990.000₫

33.990.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 24 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Kbvision

-9%
Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Kbvision

30.890.000₫

33.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 23 camera giám sát 1.0M Kbvision

30.890.000₫

33.890.000₫

Trọn bộ 23 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 23 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 32 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 23 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 46 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)