Trọn bộ 4 camera

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (Nghe được âm thanh)

-9%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (Nghe được âm thanh)

20.385.000₫

22.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (Nghe được âm thanh)

20.385.000₫

22.490.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 8.0MP(4K) KBvision (Nghe được âm thanh) bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Kbvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2T (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

-34%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

19.385.000₫

29.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

19.385.000₫

29.490.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2T (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP KBvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP KBvision

11.385.000₫

13.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP KBvision

11.385.000₫

13.490.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Kbvision 4.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-33%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

9.999.000₫

14.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

9.999.000₫

14.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-33%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

9.990.000₫

14.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

9.990.000₫

14.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

-29%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

9.885.000₫

13.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

9.885.000₫

13.990.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-26%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

9.485.000₫

12.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

9.485.000₫

12.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

-39%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

8.485.000₫

13.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

8.485.000₫

13.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-43%
Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

7.985.000₫

13.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

7.985.000₫

13.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 4.0MP Dahua

7.885.000₫

9.900.000₫

Trọn bộ 4 camera quan sát 4.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

1 Đầu Ghi Dahua 4 Kênh 4.0MP

4 Mắt Camera Dahua (Trong Nhà, Ngoài Trời)

1 Ổ Cứng HDD Chuyên Dụng 500GB

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Vantech

-16%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Vantech

5.885.000₫

6.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Vantech

5.885.000₫

6.990.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

5.785.000₫

7.200.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

5.785.000₫

7.200.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Dahua

-27%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Dahua

5.785.000₫

7.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Dahua

5.785.000₫

7.900.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP KBvision

-24%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP KBvision

5.685.000₫

7.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP KBvision

5.685.000₫

7.490.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP HiLook

-14%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP HiLook

4.985.000₫

5.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP HiLook

4.985.000₫

5.790.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

4.485.000₫

5.500.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

4.485.000₫

5.500.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera quan sát 1.0MP Dahua

-32%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera quan sát 1.0MP Dahua

4.485.000₫

6.600.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera quan sát 1.0MP Dahua

4.485.000₫

6.600.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Vantech

-27%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Vantech

4.385.000₫

5.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Vantech

4.385.000₫

5.990.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP KBvision

-28%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP KBvision

4.285.000₫

5.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP KBvision

4.285.000₫

5.990.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)