Trọn bộ 8 camera

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

35.485.000₫

37.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

35.485.000₫

37.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP(4K) KBvision (Nghe được âm thanh) bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

21.985.000₫

23.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

21.985.000₫

23.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 4.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1B (TBảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-7%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-19%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-32%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-23%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

-13%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

10.485.000₫

11.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

10.485.000₫

11.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

10.285.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

10.285.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

8.985.000₫

9.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

8.985.000₫

9.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

-23%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

8.485.000₫

9.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

8.485.000₫

9.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

8.385.000₫

9.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

8.385.000₫

9.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)