Trọn bộ 9 camera

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

12.985.000₫

14.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

12.985.000₫

14.490.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

11.585.000₫

13.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

11.585.000₫

13.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-23%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

-14%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

11.185.000₫

12.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

11.185.000₫

12.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

-7%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

10.985.000₫

11.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

10.985.000₫

11.790.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).