Trọn bộ camera

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

18.985.000₫

22.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

18.985.000₫

22.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

-14%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

18.985.000₫

21.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Dahua

18.985.000₫

21.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Kbvision

18.885.000₫

21.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Kbvision

18.885.000₫

21.890.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

15.985.000₫

18.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

15.985.000₫

18.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

15.985.000₫

18.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Dahua

15.985.000₫

18.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Kbvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Kbvision

15.885.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Kbvision

15.885.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP HiLook

-5%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP HiLook

13.885.000₫

14.590.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP HiLook

13.885.000₫

14.590.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

16.385.000₫

20.390.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

16.385.000₫

20.390.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

14.885.000₫

17.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

14.885.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

-6%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

12.985.000₫

13.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

12.985.000₫

13.790.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 21 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

14.585.000₫

16.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

14.585.000₫

16.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-12%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

14.485.000₫

16.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

14.485.000₫

16.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

-9%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

-13%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua

12.990.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

12.985.000₫

14.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision

12.985.000₫

14.490.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

11.585.000₫

13.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Kbvision

11.585.000₫

13.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Dahua

11.485.000₫

13.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-23%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

-14%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

11.185.000₫

12.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech

11.185.000₫

12.990.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

-7%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

10.985.000₫

11.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook

10.985.000₫

11.790.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 18 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

35.485.000₫

37.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0M(4K) KBvision (nghe được âm thanh)

35.485.000₫

37.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP(4K) KBvision (Nghe được âm thanh) bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

-8%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

21.985.000₫

23.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP KBvision

21.985.000₫

23.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 4.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 4.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1B (TBảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-7%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-19%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

-16%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua

10.485.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

-13%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

10.485.000₫

11.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0M Vantech

10.485.000₫

11.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

10.285.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP KBvision

10.285.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

8.985.000₫

9.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook

8.985.000₫

9.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

-23%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua

8.485.000₫

11.000.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

8.485.000₫

9.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech

8.485.000₫

9.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

8.385.000₫

9.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP KBvision

8.385.000₫

9.990.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)