Trọn bộ camera Hikvision

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

18.985.000₫

22.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 2.0M Hikvision

18.985.000₫

22.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

15.985.000₫

18.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 12 camera giám sát 1.0M Hikvision

15.985.000₫

18.990.000₫

Trọn bộ 12 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 12 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 12 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 24 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-12%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision

12.985.000₫

15.490.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-23%
Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision

11.485.000₫

14.999.000₫

Trọn bộ 9 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 09 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 09 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-5%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

36.485.000₫

38.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

18.485.000₫

21.490.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 16 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-32%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-23%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision

10.585.000₫

12.900.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision

8.485.000₫

9.800.000₫

Trọn bộ 8 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-6%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

33.985.000₫

35.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

33.985.000₫

35.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision thích hợp lắp đặt trong phòng và ngoài trời camera độ phân giải 8.0 Megapixel (4K)  cho hình ảnh Siêu nét, tầm quan sát 20m và hỗ trợ hồng ngoại quán sát ban đêm.

Trọn bộ 7 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision phù hợp cho khách hàng khó tính đòi hỏi độ nét cực cao.

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

16.985.000₫

19.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

16.985.000₫

19.990.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 14 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-32%
Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

13.485.000₫

19.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

13.485.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-23%
Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

12.985.000₫

16.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

12.985.000₫

16.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-24%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Hikvision

9.485.000₫

12.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Hikvision

9.485.000₫

12.490.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP KBvision

-16%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP KBvision

9.285.000₫

10.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP KBvision

9.285.000₫

10.990.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 14 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Hikvision

7.885.000₫

9.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Hikvision

7.885.000₫

9.900.000₫

Trọn bộ 7 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-6%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

31.485.000₫

33.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

31.485.000₫

33.490.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 12 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

-11%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

15.485.000₫

17.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

15.485.000₫

17.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision thích hợp lắp đặt trong phòng và ngoài trời camera độ phân giải 5.0 Megapixel  cho hình ảnh Siêu nét, tầm quan sát 20m và hỗ trợ hồng ngoại quán sát ban đêm. 

Bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

 

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-33%
Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

11.985.000₫

17.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

11.985.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-28%
Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

11.485.000₫

15.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

11.485.000₫

15.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-5%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Hikvision

8.485.000₫

8.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Hikvision

8.485.000₫

8.900.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Hikvision

6.585.000₫

7.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Hikvision

6.585.000₫

7.900.000₫

Trọn bộ 6 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

-6%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

28.985.000₫

30.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision

28.985.000₫

30.990.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 8.0MP (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2T (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 10 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

13.985.000₫

15.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision

13.985.000₫

15.990.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 5.0MP siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 1T (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 10 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

-34%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

10.485.000₫

15.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

10.485.000₫

15.890.000₫

Trọn bộ 5 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 5 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-33%
Lắp Đặt Trọn Bộ 5 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

9.990.000₫

14.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 5 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

9.990.000₫

14.890.000₫

Trọn bộ 5 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Hikvision

7.585.000₫

8.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Hikvision

7.585.000₫

8.900.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Hikvision

5.985.000₫

7.500.000₫

Lắp đặt trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Hikvision

5.985.000₫

7.500.000₫

Trọn bộ 5 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 05 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 05 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

-34%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

19.385.000₫

29.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

19.385.000₫

29.490.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 8.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 2T (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

-29%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

9.885.000₫

13.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

9.885.000₫

13.990.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 5.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng HDD 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 08 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

-39%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

8.485.000₫

13.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision

8.485.000₫

13.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-43%
Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

7.985.000₫

13.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 4 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

7.985.000₫

13.890.000₫

Trọn bộ 4 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

5.785.000₫

7.200.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision

5.785.000₫

7.200.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-18%
Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

4.485.000₫

5.500.000₫

Lắp đặt trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision

4.485.000₫

5.500.000₫

Trọn bộ 4 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 04 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 04 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

-6%
Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

16.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

16.985.000₫

17.990.000₫

Đặc điểm nổi bật camera giám sát 8.0M (4K) siêu nét Hikvision

- Phù hợp lắp gia đình, nhà xưởng, cửa hàng…

- Giám sát từ xa qua điện thoại, máy tính

- Hình ảnh siêu sắc nét 4K 8.0 Megapixel.

- Ống kính rộng, đẹp hơn camera analog.

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

-22%
Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

8.485.000₫

10.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

8.485.000₫

10.900.000₫

Đặc điểm nổi bật camera giám sát 5.0M siêu nét Hikvision

- Phù hợp lắp gia đình, nhà xưởng, cửa hàng…

- Giám sát từ xa qua điện thoại, máy tính

- Hình ảnh siêu sắc nét 5.0 Megapixel.

- Ống kính rộng, đẹp hơn camera analog

- Không tốn điện hàng tháng (12v).

Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám Sát 2.0M Hikvision

-41%
Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám Sát 2.0M Hikvision

6.985.000₫

11.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám Sát 2.0M Hikvision

6.985.000₫

11.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám sát 2.0M Hikvision thích hợp lắp đặt trong phòng và ngoài trời camera độ phân giải 1.0MP (720P) cho hình ảnh sắc nét, tầm quan sát 30m và hỗ trợ hồng ngoại quán sát ban đêm, lắp đặt trong phòng hoặc ngoài trời.

Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám sát 1.0M Hikvision

-40%
Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám sát 1.0M Hikvision

6.485.000₫

10.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera IP giám sát 1.0M Hikvision

6.485.000₫

10.890.000₫

Đặc điểm nổi bật camera IP giám sát 1.0M Hikvision

- Phù hợp lắp gia đình, nhà xưởng, cửa hàng

- Giám sát từ xa qua điện thoại, máy tính

- Hình ảnh sắc nét HD - 720p.

- Ống kính rộng, đẹp hơn camera analog.

- Có đèn hồng ngoại quay vào ban đêm.

- Hỗ trợ nhiều tính năng thông minh hiện đại.

 

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 2.0M Hikvision

-41%
Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 2.0M Hikvision

6.985.000₫

11.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 2.0M Hikvision

6.985.000₫

11.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 3 camera giám sát 2.0M Hikvision thích hợp lắp đặt trong phòng và ngoài trời camera độ phân giải 2.0M (1080P) cho hình ảnh sắc nét, tầm quan sát 30m và hỗ trợ hồng ngoại quán sát ban đêm, lắp đặt trong phòng hoặc ngoài trời, phù hợp lắp đặt cho gia đình, cửa hàng, văn phòng, shop thời trang, trường học, nhà trọ, chung cư mini, siêu thị mini,...

Trọn bộ camera Hikvision

-26%
Trọn bộ camera Hikvision

2.200.000₫

2.960.000₫

Trọn bộ camera Hikvision

2.200.000₫

2.960.000₫

Lắp đặt trọn bộ CAMERA HIKVISION

2.450.000₫

Lắp đặt trọn bộ CAMERA HIKVISION

2.450.000₫

- Trọn bộ camera Hikvision 

- Bảo hành: 24 tháng