Tủ mạng

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450

990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450

990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 6U-D450

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 36U-800

6.290.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 36U-800

6.290.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 36U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000

5.990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000

5.990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 36U-1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 27U-800

4.490.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 27U-800

4.490.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 27U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-800

3.390.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-800

3.390.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

890.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

890.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 6U-D400

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600

1.450.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600

1.450.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 10U-D600

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-600

3.090.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-600

3.090.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-600

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 15U-800

2.390.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 15U-800

2.390.000₫

- Mã sản phẩm HQ-Rack 15U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

6.490.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

6.490.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 42U-D1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000

5.690.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000

5.690.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 32U-1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Khay cố định tủ mạng sâu 1000

280.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 1000

280.000₫

- Mã sản phẩm: Khay cố định tủ mạng sâu 1000

- Khay tủ rack 1U = 1,75 inch = 4.45cm

Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000

4.690.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000

4.690.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 27U-1000

- Bảo hành 6 tháng 

Khay cố định tủ mạng sâu 500

200.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

200.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

Khay cố định tủ mạng sâu 600

250.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 600

250.000₫

- Mã sản phẩm: Khay cố định tủ mạng sâu 600

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm

 

 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000

3.590.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000

3.590.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-D1000

- Bảo hành: 6 tháng

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800

6.290.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800

6.290.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 42U-D800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 12U-600

1.890.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 12U-600

1.890.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 12U-600

- Bảo hành: 6 tháng 

Khay trượt tủ mạng sâu 800

350.000₫

Khay trượt tủ mạng sâu 800

350.000₫

- Mã sản phẩm: Khay trượt tủ mạng sâu 800

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800

1.590.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800

1.590.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 10U-D800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500

1.399.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500

1.399.000₫

- Mã sản phẩm:  HQ-Rack 10U-D500

- Bảo hành: 6 tháng 

09.111.444.26