Tủ mạng

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450

-20%
Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450

790.000₫

990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D450

790.000₫

990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 6U-D450

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 36U-800

-20%
Tủ mạng HQ-Rack 36U-800

5.489.000₫

6.890.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 36U-800

5.489.000₫

6.890.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 36U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000

-19%
Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000

5.690.000₫

6.990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000

5.690.000₫

6.990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 36U-1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 27U-800

-23%
Tủ mạng HQ-Rack 27U-800

4.389.000₫

5.690.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 27U-800

4.389.000₫

5.690.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 27U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-800

-25%
Tủ mạng HQ-Rack 20U-800

3.290.000₫

4.390.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-800

3.290.000₫

4.390.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

-28%
Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

790.000₫

1.090.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400

790.000₫

1.090.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 6U-D400

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600

-18%
Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600

1.389.000₫

1.690.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D600

1.389.000₫

1.690.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 10U-D600

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-600

-14%
Tủ mạng HQ-Rack 20U-600

2.990.000₫

3.490.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-600

2.990.000₫

3.490.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-600

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 15U-800

-30%
Tủ mạng HQ-Rack 15U-800

2.289.000₫

3.290.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 15U-800

2.289.000₫

3.290.000₫

- Mã sản phẩm HQ-Rack 15U-800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

-13%
Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

6.090.000₫

6.990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000

6.090.000₫

6.990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 42U-D1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000

-18%
Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000

5.589.000₫

6.789.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000

5.589.000₫

6.789.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 32U-1000

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000

-14%
Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000

4.290.000₫

4.990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000

4.290.000₫

4.990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 27U-1000

- Bảo hành 6 tháng 

Khay cố định tủ mạng sâu 500

-31%
Khay cố định tủ mạng sâu 500

199.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

199.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

Khay cố định tủ mạng sâu 600

-21%
Khay cố định tủ mạng sâu 600

229.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 600

229.000₫

290.000₫

- Mã sản phẩm: Khay cố định tủ mạng sâu 600

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm

 

 

Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000

-12%
Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000

3.490.000₫

3.980.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000

3.490.000₫

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 20U-D1000

- Bảo hành: 6 tháng

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800

-14%
Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800

5.999.000₫

6.980.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800

5.999.000₫

6.980.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 42U-D800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 12U-600

-15%
Tủ mạng HQ-Rack 12U-600

1.690.000₫

1.990.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 12U-600

1.690.000₫

1.990.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 12U-600

- Bảo hành: 6 tháng 

Khay trượt tủ mạng sâu 800

-17%
Khay trượt tủ mạng sâu 800

349.000₫

420.000₫

Khay trượt tủ mạng sâu 800

349.000₫

420.000₫

- Mã sản phẩm: Khay trượt tủ mạng sâu 800

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800

-30%
Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800

1.390.000₫

1.980.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800

1.390.000₫

1.980.000₫

- Mã sản phẩm: HQ-Rack 10U-D800

- Bảo hành: 6 tháng 

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500

-23%
Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500

1.299.000₫

1.690.000₫

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500

1.299.000₫

1.690.000₫

- Mã sản phẩm:  HQ-Rack 10U-D500

- Bảo hành: 6 tháng