Thiết bị WiFi IgniteNet

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC866

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC866

4.584.000₫

5.959.200₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC866

4.584.000₫

5.959.200₫

Thiết bị thu phát sóng Wifi ngoài trời

Hỗ trợ truyền dữ liệu điểm tới điểm (PTP/ PMP) từ 1-3Km

Chuẩn 802.11ac, tốc độ 866 Mbps

Anten tích hợp 18dBi 5GHz

Hỗ trợ PoE 802.3af, công suất phát cực mạnh.

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC1200

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC1200

6.096.000₫

7.924.800₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SF-AC1200

6.096.000₫

7.924.800₫

Thiết bị thu phát sóng Wifi ngoài trời (hỗ trợ truyền dữ liệu điểm tới điểm)

Chuẩn 802.11ac, tốc độ 1200 Mbps

2 Anten tích hợp 7dBi 2.4GHz & 15dBi 5GHz

70-100 User/16 SSID

Hỗ trợ PoE 802.3af, công suất phát cực mạnh

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-W2-AC2600

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-W2-AC2600

9.120.000₫

11.856.000₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-W2-AC2600

9.120.000₫

11.856.000₫

Thiết bị thu phát sóng Wifi SS-W2-AC2600 trong nhà và ngoài trời IP55

Chuẩn 802.11ac, MU-MIMO 4x4

Tốc độ 2600 Mbps, 2.4GHz và 5GHz

400-500 User/16 SSID

Hỗ trợ PoE 802.3af/at, công suất phát mạnh.

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-AC1200

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-AC1200

4.980.000₫

6.474.000₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SS-AC1200

4.980.000₫

6.474.000₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2-AC1200

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2-AC1200

4.560.000₫

5.928.000₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2-AC1200

4.560.000₫

5.928.000₫

Wifi trong nhà và ngoài trời

Chuẩn 802.11ac/ac-wave2, MU-MIMO 2x2

Tốc độ 1200 Mbps, 2.4GHz và 5GHz, 200-256

User/16 SSID, hỗ trợ PoE 802.3a

Công suất phát mạnh.

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2M-AC1200

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2M-AC1200

2.178.000₫

2.831.400₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-W2M-AC1200

2.178.000₫

2.831.400₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-AC750

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-AC750

2.442.000₫

3.174.600₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-AC750

2.442.000₫

3.174.600₫

Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà

Chuẩn 802.11ac, tốc độ 750Mbps, 2.4GHz và 5GHz

50-70 User/16 SSID

Công suất phát mạnh.

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-N300

-23%
Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-N300

1.920.000₫

2.496.000₫

Thiết bị ROUTER WiFi IgniteNet SP-N300

1.920.000₫

2.496.000₫

Thiết bị thu phát sóng Wifi trong nhà

Chuẩn 802.11n, tốc độ 300Mbps, 2.4GHz

30-50 User/8 SSID

Công suất phát mạnh.