Wifi Uniquiti

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway

Liên hệ

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway Pro

Liên hệ

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway Pro

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị định tuyến EdgeRouter PRO

Liên hệ

Thiết bị định tuyến EdgeRouter PRO

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị định tuyến EdgeRouter X SFP

Liên hệ

Thiết bị định tuyến EdgeRouter X SFP

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị quản trị Cotroller UniFi Cloud Key

Liên hệ

Thiết bị quản trị Cotroller UniFi Cloud Key

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-750W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-750W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-500W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-48-500W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-500W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-500W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-250W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-24-250W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-16-150W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-16-150W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-150W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch : US-8-150W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 48 Lite

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 48 Lite

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 24 Lite

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 24 Lite

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™48 500W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™48 500W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™24 500W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™24 500W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™24 250W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™24 250W

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™16 150W

Liên hệ

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch™16 150W

Liên hệ

Bảo hàng: 12 tháng

Thiết bị Ubiquiti Rocket M5 (D30O)

Liên hệ

Thiết bị Ubiquiti Rocket M5 (D30O)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị UBIQUITI AirGrid M5

Liên hệ

Thiết bị UBIQUITI AirGrid M5

Liên hệ

Bảo hàng: 12 tháng

Thiết bị UBIQUITI NanoStation M5

Liên hệ

Thiết bị UBIQUITI NanoStation M5

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị UBIQUITI NanoStation Loco M5

Liên hệ

Thiết bị UBIQUITI NanoStation Loco M5

Liên hệ

UBIQUITI  NanoStation Loco M5 chuyên dụng ngoài trời, độ thu phát 174dBM

Bảo hàng:12 tháng

 

Thiết bị UBIQUITI NanoStation M2

Liên hệ

Thiết bị UBIQUITI NanoStation M2

Liên hệ

UBIQUITI NanoStation M2 chuyên dụng ngoài trời và công suất phát rất mạnh...

 Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị UBIQUITI NS Loco M2

Liên hệ

Thiết bị UBIQUITI NS Loco M2

Liên hệ

12 tháng 

Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (15dbi)

Liên hệ

Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (15dbi)

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (15dbi)

- Bảo hành: 12 tháng 

09.111.444.26