Bật đèn thông minh

ĐÈN CẢM ỨNG ỐP TRẦN KAWASAN KW-326

460.000₫

ĐÈN CẢM ỨNG ỐP TRẦN KAWASAN KW-326

460.000₫

- Mã sản phẩm: KAWASAN KW-326

- Bảo hành: 12 tháng 

BÓNG ĐÈN CẢM ỨNG ÂM THANH KAWA SB05

160.000₫

BÓNG ĐÈN CẢM ỨNG ÂM THANH KAWA SB05

160.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA SB05

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG KAWA KW-PS329B-12W

700.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG KAWA KW-PS329B-12W

700.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-PS329B-12W

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-325 (LED 8W)

580.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-325 (LED 8W)

580.000₫

- Mã sản phẩm:KW-325 (LED 8W)

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-324 (LED 8W)

580.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-324 (LED 8W)

580.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-324 (LED 8W)

- Bảo hành : 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-327

620.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-327

620.000₫

- Mã sản phẩm:KAWA KW-327

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-323 LED 9W

540.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-323 LED 9W

540.000₫

- Mã sản phẩm:KAWA KW-323 LED 9W

- Bảo hành: 12 tháng

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-220 (LED 7W)

470.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-220 (LED 7W)

470.000₫

- Mã sản phẩm:KW-220

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN LED CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI CHUYỂN ĐỘNG KAWA SS72C

295.000₫

ĐÈN LED CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI CHUYỂN ĐỘNG KAWA SS72C

295.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA SS72C

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-323 LED 8W

510.000₫

ĐÈN ỐP TRẦN CẢM ỨNG KAWA KW-323 LED 8W

510.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-323 LED 8W

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-SS782 (KÍN NƯỚC)

315.000₫

ĐÈN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-SS782 (KÍN NƯỚC)

315.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-SS782

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN LED CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI CHUYỂN ĐỘNG KAWA KW-SS72B

310.000₫

ĐÈN LED CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI CHUYỂN ĐỘNG KAWA KW-SS72B

310.000₫

- Mã sản phẩm : KAWA KW-SS72B

- Bảo hành: 12 tháng 

ĐÈN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-SS201

243.000₫

ĐÈN CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI KAWA KW-SS201

243.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-SS201

- Tiết kiệm điện năng

 

09.111.444.26