Camera ngoài trời

DS2230FIP

2.060.000₫

DS2230FIP

2.060.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

IPC-HFW1220MP-AS-I2

Liên hệ

IPC-HFW1220MP-AS-I2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HDBW1230EP-S

3.100.000₫

DH-IPC-HDBW1230EP-S

3.100.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DS-2CD2455FWD-IW

5.050.000₫

DS-2CD2455FWD-IW

5.050.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW

- Bảo hành: 12 Tháng 

DS-2CD2T85FWD-I8

8.390.000₫

DS-2CD2T85FWD-I8

8.390.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T85FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

DS-2CD2T55FWD-I8

6.270.000₫

DS-2CD2T55FWD-I8

6.270.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T55FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

DS-2CD2T35FWD-I8

5.200.000₫

DS-2CD2T35FWD-I8

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T35FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

DS-2CD2T25FHWD-I8

5.590.000₫

DS-2CD2T25FHWD-I8

5.590.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T25FHWD-I8

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2055FWD-I

5.390.000₫

DS-2CD2055FWD-I

5.390.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2055FWD-I.

- Bảo hành:24 Tháng 

DS-2CD2035FWD-I

4.640.000₫

DS-2CD2035FWD-I

4.640.000₫

Mã sản phẩm:DS-2CD2035FWD-I.

- Bảo hành: 24 tháng 

DS-2CD2025FHWD-I

4.770.000₫

DS-2CD2025FHWD-I

4.770.000₫

24 Tháng.

DS-2CD2643G0-IZS

8.800.000₫

DS-2CD2643G0-IZS

8.800.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2643G0-IZS.

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2T43G0-I8

4.910.000₫

DS-2CD2T43G0-I8

4.910.000₫

24 Tháng.

DS-2CD2T23G0-I8

4.640.000₫

DS-2CD2T23G0-I8

4.640.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2T23G0-I8.

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2043G0-I

4.009.000₫

DS-2CD2043G0-I

4.009.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2043G0-I.

- Bảo hành: 24 Tháng

DS-2CD2023G0-I

3.820.000₫

DS-2CD2023G0-I

3.820.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2023G0-I

- Bảo hành: 24 Tháng

DS-2CD2T21G0-I

2.730.000₫

DS-2CD2T21G0-I

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T21G0-I

- Bảo hành: 24 tháng 

DH-HAC-HFW2401SP

2.730.000₫

DH-HAC-HFW2401SP

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DH-HAC-HFW2401SP

- Bảo hành: 24 tháng 

DS-2CE56D0T-VFIR3E

2.360.000₫

DS-2CE56D0T-VFIR3E

2.360.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-VFIR3E
Tên hãng: Hikvision
Cảm biến hình ảnh: CMOS 2MP
Độ phân giải: 2.0 MP

DS-2CE16D0T-VFIR3E

2.430.000₫

DS-2CE16D0T-VFIR3E

2.430.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-VFIR3E

- Bảo hành: 24 Tháng

DS-2CE16D0T-IRE

1.360.000₫

DS-2CE16D0T-IRE

1.360.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRE

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CC12D9T

6.300.000₫

DS-2CC12D9T

6.300.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D9T-AIRAZH.

- Bảo hành24 Tháng 

DS-2CC12D9T

4.510.000₫

DS-2CC12D9T

4.510.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CC12D9T

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CE16D0T-WL5

1.930.000₫

DS-2CE16D0T-WL5

1.930.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-WL5

- Bảo hành: 24 Tháng

09.111.444.26