Camera ngoài trời

Camera DS2230FIP

-3%
Camera DS2230FIP

1.989.000₫

2.060.000₫

Camera DS2230FIP

1.989.000₫

2.060.000₫

Mã sản phẩm: DS2230FIP

Bảo hành: 24 tháng 

Camera IPC-HFW1220MP-AS-I2

-14%
Camera IPC-HFW1220MP-AS-I2

3.530.000₫

4.100.000₫

Camera IPC-HFW1220MP-AS-I2

3.530.000₫

4.100.000₫

Mã sản phẩm: IPC-HFW1220MP-AS-I2

Bảo hành: 24 tháng 

Camera DH-IPC-HDBW1230EP-S

-45%
Camera DH-IPC-HDBW1230EP-S

1.690.000₫

3.100.000₫

Camera DH-IPC-HDBW1230EP-S

1.690.000₫

3.100.000₫

Mã sản phẩm: DH-IPC-HDBW1230EP-S

Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2455FWD-IW

-35%
Camera DS-2CD2455FWD-IW

3.270.000₫

5.050.000₫

Camera DS-2CD2455FWD-IW

3.270.000₫

5.050.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW

- Bảo hành: 12 Tháng 

Camera DS-2CD2T85FWD-I8

-35%
Camera DS-2CD2T85FWD-I8

5.436.000₫

8.390.000₫

Camera DS-2CD2T85FWD-I8

5.436.000₫

8.390.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T85FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera DS-2CD2T35FWD-I8

-31%
Camera DS-2CD2T35FWD-I8

3.582.000₫

5.200.000₫

Camera DS-2CD2T35FWD-I8

3.582.000₫

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T35FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

-35%
Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

3.624.000₫

5.590.000₫

Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

3.624.000₫

5.590.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T25FHWD-I8

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2055FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2055FWD-I

3.492.000₫

5.390.000₫

Camera DS-2CD2055FWD-I

3.492.000₫

5.390.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2055FWD-I.

- Bảo hành:24 Tháng 

Camera DS-2CD2035FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2035FWD-I

3.006.000₫

4.640.000₫

Camera DS-2CD2035FWD-I

3.006.000₫

4.640.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2035FWD-I.

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2025FHWD-I

-35%
Camera DS-2CD2025FHWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

Camera DS-2CD2025FHWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CD2025FHWD-I

Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2643G0-IZS

-35%
Camera DS-2CD2643G0-IZS

5.700.000₫

8.800.000₫

Camera DS-2CD2643G0-IZS

5.700.000₫

8.800.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2643G0-IZS.

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2T43G0-I8

-35%
DS-2CD2T43G0-I8

3.180.000₫

4.910.000₫

DS-2CD2T43G0-I8

3.180.000₫

4.910.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T43G0-I8

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2T23G0-I8

-35%
Camera DS-2CD2T23G0-I8

3.006.000₫

4.640.000₫

Camera DS-2CD2T23G0-I8

3.006.000₫

4.640.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2T23G0-I8.

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2043G0-I

-34%
Camera DS-2CD2043G0-I

2.650.000₫

4.000.000₫

Camera DS-2CD2043G0-I

2.650.000₫

4.000.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2043G0-I.

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CD2023G0-I

-35%
Camera DS-2CD2023G0-I

2.470.000₫

3.820.000₫

Camera DS-2CD2023G0-I

2.470.000₫

3.820.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2023G0-I

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CD2T21G0-I

-37%
Camera DS-2CD2T21G0-I

1.716.000₫

2.730.000₫

Camera DS-2CD2T21G0-I

1.716.000₫

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T21G0-I

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DH-HAC-HFW2401SP

-20%
Camera DH-HAC-HFW2401SP

2.190.000₫

2.730.000₫

Camera DH-HAC-HFW2401SP

2.190.000₫

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DH-HAC-HFW2401SP

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

-35%
Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

1.530.000₫

2.360.000₫

Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

1.530.000₫

2.360.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-VFIR3E
Tên hãng: Hikvision
Cảm biến hình ảnh: CMOS 2MP
Độ phân giải: 2.0 MP

Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

-40%
Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.458.000₫

2.430.000₫

Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.458.000₫

2.430.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-VFIR3E

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CE16D0T-IRE

-35%
Camera DS-2CE16D0T-IRE

882.000₫

1.360.000₫

Camera DS-2CE16D0T-IRE

882.000₫

1.360.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRE

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

-14%
Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

5.440.000₫

6.300.000₫

Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

5.440.000₫

6.300.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D9T-AIRAZH.

- Bảo hành24 Tháng 

Camera DS-2CC12D9T

-12%
Camera DS-2CC12D9T

4.510.000₫

5.100.000₫

Camera DS-2CC12D9T

4.510.000₫

5.100.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CC12D9T

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D0T-WL5

-35%
Camera DS-2CE16D0T-WL5

1.254.000₫

1.930.000₫

Camera DS-2CE16D0T-WL5

1.254.000₫

1.930.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-WL5

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CE16D0T-WL3

-35%
Camera DS-2CE16D0T-WL3

1.158.000₫

1.790.000₫

Camera DS-2CE16D0T-WL3

1.158.000₫

1.790.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-WL3.

- Bảo hàng: 24 Tháng

09.111.444.26