Camera trong nhà

DS2230FIP

2.060.000₫

DS2230FIP

2.060.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DS2230DIP

2.060.000₫

DS2230DIP

2.060.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HDBW1230EP-S

3.100.000₫

DH-IPC-HDBW1230EP-S

3.100.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-IS

12.410.000₫

Camera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-IS

12.410.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-IS

- Bảo hành: 24 Tháng

 

DS-2CD2955FWD-IS

12.140.000₫

DS-2CD2955FWD-IS

12.140.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-IS

- Bảo hành: 12 Tháng 

DS-2CD2455FWD-IW

5.050.000₫

DS-2CD2455FWD-IW

5.050.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW

- Bảo hành: 12 Tháng 

DS-2CD2385FWD-I

7.640.000₫

DS-2CD2385FWD-I

7.640.000₫

- Mã sản phẩmDS-2CD2385FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2335FWD-I

4.700.000₫

DS-2CD2335FWD-I

4.700.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2335FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2325FHWD-I

4.840.000₫

DS-2CD2325FHWD-I

4.840.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CD2325FHWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2155FWD-I

5.590.000₫

DS-2CD2155FWD-I

5.590.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2155FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

 

DS-2CD2135FWD-I

4.770.000₫

DS-2CD2135FWD-I

4.770.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2135FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2725FWD-IZS

9.070.000₫

DS-2CD2725FWD-IZS

9.070.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2725FWD-IZS

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2125FHWD-I

4.910.000₫

DS-2CD2125FHWD-I

4.910.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2125FHWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2743G0-IZS

8.800.000₫

DS-2CD2743G0-IZS

8.800.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2743G0-IZS

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2143G0-I

4.090.000₫

DS-2CD2143G0-I

4.090.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2143G0-I.

- Bảo hành: 24 Tháng

DS-2CD2123G0-I

3.820.000₫

DS-2CD2123G0-I

3.820.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2123G0-I.

- Bảo hành: 24 tháng 

DS-2CD2321G0-I/NF

2.860.000₫

DS-2CD2321G0-I/NF

2.860.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2321G0-I/NF

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2121G0-IWS

3.340.000₫

DS-2CD2121G0-IWS

3.340.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2121G0-IWS

- Bảo hành: 24 Tháng.

DS-2CD2121G0-I

2.730.000₫

DS-2CD2121G0-I

2.730.000₫

24 Tháng 

DH-HAC-HDW2401EMP

1.550.000₫

DH-HAC-HDW2401EMP

1.550.000₫

- Mã sản phẩm: DH-HAC-HDW2401EMP

- Bảo hành: 24 tháng

DH-HAC-HDBW1400EP

1.800.000₫

DH-HAC-HDBW1400EP

1.800.000₫

- Mã sản phẩm: DH-HAC-HDBW1400EP

- Bảo hành: 24 tháng

DS-2CE56D0T-IT3E

1.500.000₫

DS-2CE56D0T-IT3E

1.500.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IT3E

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CE56D0T-IT3

1.290.000₫

DS-2CE56D0T-IT3

1.290.000₫

24 Tháng 

DS-2CE56D0T-IRM

1.070.000₫

DS-2CE56D0T-IRM

1.070.000₫

24 Tháng 

09.111.444.26