Chuông cửa báo khách

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

-47%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

319.000₫

600.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

319.000₫

600.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CM-800L

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

-35%
Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.499.000₫

2.300.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.499.000₫

2.300.000₫

- Mã sản phẩm: Commax TP-90AN

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

-13%
Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

959.000₫

1.100.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

959.000₫

1.100.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DP-2HPN/DR-201DS

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

- Mã sản phẩm:  Commax DRC-4G

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-20MC

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-1020AQ

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70KM

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-35H

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-MF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

-36%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

2.299.000₫

3.600.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

2.299.000₫

3.600.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CM-810M 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

-22%
Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

699.000₫

900.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

699.000₫

900.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DP-2LD/DR-201D 

- Bảo hành: 12 tháng 

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

-44%
PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

- Mã sản phẩm: Dahua IP VTNS1060A

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

- Mã sản phẩm:  Dahua VTO6000CM 

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-V522LBX

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-VF580SX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX CDV-43K

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-CN512/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

- Bảo hành: 12 tháng

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-7017XM/CN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3605PM/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

- Mã sản phẩm:PANASONIC VL-SF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa PANASONIC VL-GC005VN

3.199.000₫

Camera chuông cửa PANASONIC VL-GC005VN

3.199.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-GC005VN 

- Bảo hành:12 tháng 

Chuông cửa đa năng Kawa KW118

139.000₫

Chuông cửa đa năng Kawa KW118

139.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW118

- Bảo hành: 12 tháng 

Nút nhấn chuông cửa ngoài trời Kawasan DB668

249.000₫

Nút nhấn chuông cửa ngoài trời Kawasan DB668

249.000₫

- Mã sản phẩm: KAWASAN DB668

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa không dây dùng Pin KAWA Kw-DB618

219.000₫

Chuông cửa không dây dùng Pin KAWA Kw-DB618

219.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA Kw-DB618 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 3.5 inch PANASONIC VL-SV30BX

2.159.000₫

Chuông cửa màn hình 3.5 inch PANASONIC VL-SV30BX

2.159.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SV30BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN

1.999.000₫

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN

1.999.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic VL-W605VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70

5.009.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70

5.009.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SF70 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX-S

6.330.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX-S

6.330.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SW251BX-S 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX

6.349.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX

6.349.000₫

- Mã sản phẩm:PANASONIC VL-SW251BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CAV-70GA

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70VN

5.014.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70VN

5.014.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SF70VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa IP thông minh ControlCam VDP-680PM

12.144.000₫

Chuông cửa IP thông minh ControlCam VDP-680PM

12.144.000₫

- Mã sản phẩm: ControlCam VDP-680PM

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình AIPHONE JOS-1F

6.680.000₫

Bộ chuông cửa màn hình AIPHONE JOS-1F

6.680.000₫

- Mã sản phẩm: AIPHONE JOS-1F

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu Commax DRC-41UN

2.649.000₫

Camera chuông cửa màu Commax DRC-41UN

2.649.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-41UN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu VANTECH VP-02VD

6.500.000₫

Chuông cửa màn hình màu VANTECH VP-02VD

6.500.000₫

- Mã sản phẩm: VANTECH VP-02VD

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu VANTECH VP-01VD

4.500.000₫

Chuông cửa màn hình màu VANTECH VP-01VD

4.500.000₫

- Mã sản phẩm: VANTECH VP-01VD

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251VN

9.420.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251VN

9.420.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SW251VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CW613E/EN

890.000₫

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CW613E/EN

890.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-CW613E/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SW250VN

5.200.000₫

Bộ chuông cửa có hình Panasonic VL-SW250VN

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-SW250VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa hình Commax DRC-40K

1.799.000₫

Camera chuông cửa hình Commax DRC-40K

1.799.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-40K

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa có hình Panasonic VL-SW250

5.200.000₫

Chuông cửa có hình Panasonic VL-SW250

5.200.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic VL-SW250

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-70P

5.444.000₫

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-70P

5.444.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70P

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70K

3.980.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70K

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70K

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70A

5.444.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70A

5.444.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70A

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-35A

2.080.000₫

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-35A

2.080.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-35A

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa WiFi Dahua VTO2111D-WP

3.980.000₫

Camera chuông cửa WiFi Dahua VTO2111D-WP

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: VTO2111D-WP

- Bảo hành: 24 tháng