Chuông cửa báo khách

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

549.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

549.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CM-800L

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.549.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.549.000₫

- Mã sản phẩm: Commax TP-90AN

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

999.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

999.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DP-2HPN/DR-201DS

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

- Mã sản phẩm:  Commax DRC-4G

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-20MC

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-1020AQ

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70KM

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-35H

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-MF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

1.739.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-810M

1.739.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CM-810M 

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

900.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

900.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DP-2LD/DR-201D 

- Bảo hành: 12 tháng 

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

-44%
PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

- Mã sản phẩm: Dahua IP VTNS1060A

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

- Mã sản phẩm:  Dahua VTO6000CM 

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-V522LBX

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-VF580SX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX CDV-43K

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-CN512/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

- Bảo hành: 12 tháng

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-7017XM/CN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3605PM/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

- Mã sản phẩm:PANASONIC VL-SF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa PANASONIC VL-GC005VN

3.199.000₫

Camera chuông cửa PANASONIC VL-GC005VN

3.199.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-GC005VN 

- Bảo hành:12 tháng 

Chuông cửa đa năng KAWA KW118

139.000₫

Chuông cửa đa năng KAWA KW118

139.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW118

- Bảo hành: 12 tháng 

09.111.444.26