Đầu ghi hình KTS

NVR5464-4KS2

Liên hệ

NVR5464-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5416-4KS2

Liên hệ

NVR5416-4KS2

Liên hệ

Bảo hanh: 24 tháng

NVR5232-4KS2

Liên hệ

NVR5232-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5216-4KS2

Liên hệ

NVR5216-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5208-4KS2

Liên hệ

NVR5208-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

DHI-NVR4232-4KS2

9.260.000₫

DHI-NVR4232-4KS2

9.260.000₫

Bảo hành: 24 tháng

NVR4104-W

6.040.000₫

NVR4104-W

6.040.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

NVR3108DS

Liên hệ

NVR3108DS

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR3104DS

Liên hệ

NVR3104DS

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR2108HS-S2

2.800.000₫

NVR2108HS-S2

2.800.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

NVR2104HS-S2

2.470.000₫

NVR2104HS-S2

2.470.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DHI-XVR4104C-S2

2.120.000₫

DHI-XVR4104C-S2

2.120.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR4104C-S2

- Bảo hành: 24 tháng 

09.111.444.26