Dây mạng Cat 6E

Cáp mạng Commscope/AMP CAT6, 4UTP,24AWG,CM,BLUE 1427071-6 (305m/cuộn)

-13%
Cáp mạng Commscope/AMP CAT6, 4UTP,24AWG,CM,BLUE 1427071-6 (305m/cuộn)

2.590.000₫

2.990.000₫

Cáp mạng Commscope/AMP CAT6, 4UTP,24AWG,CM,BLUE 1427071-6 (305m/cuộn)

2.590.000₫

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: Commscope/AMP CAT6, 4UTP,24AWG,CM,BLUE 1427071-6

- Không bảo hành  

Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222 (cuộn 305m)

-28%
Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222 (cuộn 305m)

790.000₫

1.090.000₫

Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222 (cuộn 305m)

790.000₫

1.090.000₫

- Mã sản phẩm: Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222

- Không bảo hành 

Cáp mạng Commscope/AMP 1859218-2 cat6A 4FTP ( 305m/cuôn, chống nhiễu)

-33%
Cáp mạng Commscope/AMP 1859218-2 cat6A 4FTP ( 305m/cuôn, chống nhiễu)

3.990.000₫

5.990.000₫

Cáp mạng Commscope/AMP 1859218-2 cat6A 4FTP ( 305m/cuôn, chống nhiễu)

3.990.000₫

5.990.000₫

- Mã sản phẩm: Cáp mạng Commscope/AMP 1859218-2 cat6A 4FTP ( 305m/cuôn, chống nhiễu)

- Không bảo hành 

Cáp mạng Cat6e dintek (300m/cuộn)

-21%
Cáp mạng Cat6e dintek (300m/cuộn)

2.290.000₫

2.890.000₫

Cáp mạng Cat6e dintek (300m/cuộn)

2.290.000₫

2.890.000₫

- Mã sản phẩm: Cat6e dintek (300m/cuộn)

- Không bảo hành