Hikvision

Camera DS-2CD2455FWD-IW

-35%
Camera DS-2CD2455FWD-IW

3.270.000₫

5.050.000₫

Camera DS-2CD2455FWD-IW

3.270.000₫

5.050.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW

- Bảo hành: 12 Tháng 

Camera DS-2CD2T85FWD-I8

-35%
Camera DS-2CD2T85FWD-I8

5.436.000₫

8.390.000₫

Camera DS-2CD2T85FWD-I8

5.436.000₫

8.390.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T85FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera DS-2CD2T55FWD-I8

-35%
Camera DS-2CD2T55FWD-I8

4.068.000₫

6.270.000₫

Camera DS-2CD2T55FWD-I8

4.068.000₫

6.270.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T55FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera DS-2CD2T35FWD-I8

-31%
Camera DS-2CD2T35FWD-I8

3.582.000₫

5.200.000₫

Camera DS-2CD2T35FWD-I8

3.582.000₫

5.200.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T35FWD-I8

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

-35%
Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

3.624.000₫

5.590.000₫

Camera DS-2CD2T25FHWD-I8

3.624.000₫

5.590.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T25FHWD-I8

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2385FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2385FWD-I

4.950.000₫

7.640.000₫

Camera DS-2CD2385FWD-I

4.950.000₫

7.640.000₫

- Mã sản phẩmDS-2CD2385FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2335FWD-I3

-25%
Camera DS-2CD2335FWD-I3

3.048.000₫

4.070.000₫

Camera DS-2CD2335FWD-I3

3.048.000₫

4.070.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2335FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CD2325FHWD-I

-35%
Camera DS-2CD2325FHWD-I

3.138.000₫

4.840.000₫

Camera DS-2CD2325FHWD-I

3.138.000₫

4.840.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2325FHWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CD2055FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2055FWD-I

3.492.000₫

5.390.000₫

Camera DS-2CD2055FWD-I

3.492.000₫

5.390.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2055FWD-I.

- Bảo hành:24 Tháng 

Camera DS-2CD2155FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2155FWD-I

3.624.000₫

5.590.000₫

Camera DS-2CD2155FWD-I

3.624.000₫

5.590.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2155FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng 

 

Camera DS-2CD2035FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2035FWD-I

3.006.000₫

4.640.000₫

Camera DS-2CD2035FWD-I

3.006.000₫

4.640.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2035FWD-I.

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2135FWD-I

-35%
Camera DS-2CD2135FWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

Camera DS-2CD2135FWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2135FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2725FWD-IZS

-35%
Camera DS-2CD2725FWD-IZS

5.874.000₫

9.070.000₫

Camera DS-2CD2725FWD-IZS

5.874.000₫

9.070.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2725FWD-IZS

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CD2025FHWD-I

-35%
Camera DS-2CD2025FHWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

Camera DS-2CD2025FHWD-I

3.096.000₫

4.770.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CD2025FHWD-I

Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2125FHWD-I

-35%
Camera DS-2CD2125FHWD-I

3.180.000₫

4.910.000₫

Camera DS-2CD2125FHWD-I

3.180.000₫

4.910.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2125FHWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2743G0-IZS

-13%
Camera DS-2CD2743G0-IZS

7.650.000₫

8.800.000₫

Camera DS-2CD2743G0-IZS

7.650.000₫

8.800.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2743G0-IZS

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CD2643G0-IZS

-35%
Camera DS-2CD2643G0-IZS

5.700.000₫

8.800.000₫

Camera DS-2CD2643G0-IZS

5.700.000₫

8.800.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2643G0-IZS.

- Bảo hành: 24 Tháng 

DS-2CD2T43G0-I8

-35%
DS-2CD2T43G0-I8

3.180.000₫

4.910.000₫

DS-2CD2T43G0-I8

3.180.000₫

4.910.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T43G0-I8

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2T23G0-I8

-35%
Camera DS-2CD2T23G0-I8

3.006.000₫

4.640.000₫

Camera DS-2CD2T23G0-I8

3.006.000₫

4.640.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2T23G0-I8.

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2143G0-I

-44%
Camera DS-2CD2143G0-I

2.290.000₫

4.090.000₫

Camera DS-2CD2143G0-I

2.290.000₫

4.090.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2143G0-I.

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CD2123G0-I

-35%
Camera DS-2CD2123G0-I

2.472.000₫

3.820.000₫

Camera DS-2CD2123G0-I

2.472.000₫

3.820.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2123G0-I.

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2043G0-I

-34%
Camera DS-2CD2043G0-I

2.650.000₫

4.000.000₫

Camera DS-2CD2043G0-I

2.650.000₫

4.000.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2043G0-I.

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CD2023G0-I

-35%
Camera DS-2CD2023G0-I

2.470.000₫

3.820.000₫

Camera DS-2CD2023G0-I

2.470.000₫

3.820.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2023G0-I

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CD2T21G0-I

-37%
Camera DS-2CD2T21G0-I

1.716.000₫

2.730.000₫

Camera DS-2CD2T21G0-I

1.716.000₫

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2T21G0-I

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera DS-2CD2321G0-I/NF

-14%
Camera DS-2CD2321G0-I/NF

2.472.000₫

2.860.000₫

Camera DS-2CD2321G0-I/NF

2.472.000₫

2.860.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2321G0-I/NF

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2121G0-IWS

-40%
Camera DS-2CD2121G0-IWS

1.990.000₫

3.340.000₫

Camera DS-2CD2121G0-IWS

1.990.000₫

3.340.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2121G0-IWS

- Bảo hành: 24 Tháng.

Camera DS-2CD2121G0-I

-40%
Camera DS-2CD2121G0-I

1.638.000₫

2.730.000₫

Camera DS-2CD2121G0-I

1.638.000₫

2.730.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CD2121G0-I

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

-35%
Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

1.530.000₫

2.360.000₫

Camera DS-2CE56D0T-VFIR3E

1.530.000₫

2.360.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-VFIR3E
Tên hãng: Hikvision
Cảm biến hình ảnh: CMOS 2MP
Độ phân giải: 2.0 MP

Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

-40%
Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.458.000₫

2.430.000₫

Camera DS-2CE16D0T-VFIR3E

1.458.000₫

2.430.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-VFIR3E

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CE56D0T-IT3E

-35%
Camera DS-2CE56D0T-IT3E

972.000₫

1.500.000₫

Camera DS-2CE56D0T-IT3E

972.000₫

1.500.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IT3E

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D0T-IRE

-35%
Camera DS-2CE16D0T-IRE

882.000₫

1.360.000₫

Camera DS-2CE16D0T-IRE

882.000₫

1.360.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRE

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

-14%
Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

5.440.000₫

6.300.000₫

Camera DS-2CE16D9T-AIRAZH.

5.440.000₫

6.300.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D9T-AIRAZH.

- Bảo hành24 Tháng 

Camera DS-2CC12D9T

-12%
Camera DS-2CC12D9T

4.510.000₫

5.100.000₫

Camera DS-2CC12D9T

4.510.000₫

5.100.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CC12D9T

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D0T-WL5

-35%
Camera DS-2CE16D0T-WL5

1.254.000₫

1.930.000₫

Camera DS-2CE16D0T-WL5

1.254.000₫

1.930.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16D0T-WL5

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CE16D0T-WL3

-35%
Camera DS-2CE16D0T-WL3

1.158.000₫

1.790.000₫

Camera DS-2CE16D0T-WL3

1.158.000₫

1.790.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-WL3.

- Bảo hàng: 24 Tháng

Camera DS-2CE16D0T-IT5

-35%
Camera DS-2CE16D0T-IT5

1.020.000₫

1.580.000₫

Camera DS-2CE16D0T-IT5

1.020.000₫

1.580.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT5.

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16D0T-IT3

-35%
Camera DS-2CE16D0T-IT3

882.000₫

1.360.000₫

Camera DS-2CE16D0T-IT3

882.000₫

1.360.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IT3.

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IT3

-34%
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IT3

850.000₫

1.290.000₫

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IT3

850.000₫

1.290.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IT3

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IR

-33%
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IR

550.000₫

820.000₫

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IR

550.000₫

820.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IR

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IRP

-12%
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IRP

750.000₫

850.000₫

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE16D0T-IRP

750.000₫

850.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-IRP

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IRM

-13%
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IRM

928.000₫

1.070.000₫

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IRM

928.000₫

1.070.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IRM

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IR

-14%
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IR

648.000₫

750.000₫

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại Hikvision DS-2CE56D0T-IR

648.000₫

750.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IR

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP

-14%
Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP

584.000₫

680.000₫

Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP

584.000₫

680.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IRP

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16C0T-IT5

-13%
Camera DS-2CE16C0T-IT5

928.000₫

1.070.000₫

Camera DS-2CE16C0T-IT5

928.000₫

1.070.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16C0T-IT5

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16C0T-IT3

-13%
Camera DS-2CE16C0T-IT3

808.000₫

930.000₫

Camera DS-2CE16C0T-IT3

808.000₫

930.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CE16C0T-IT3

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE56C0T-IT3

-13%
Camera DS-2CE56C0T-IT3

808.000₫

930.000₫

Camera DS-2CE56C0T-IT3

808.000₫

930.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE56C0T-IT3

- Bảo hành: 24 Tháng 

Camera DS-2CE16C0T-IR

-54%
Camera DS-2CE16C0T-IR

396.000₫

860.000₫

Camera DS-2CE16C0T-IR

396.000₫

860.000₫

- Mã sản phẩm: DS-2CE16C0T-IR.

- Bảo hành: 24 Tháng

Camera DS-2CE56C0T-IR

-17%
Camera DS-2CE56C0T-IR

450.000₫

540.000₫

Camera DS-2CE56C0T-IR

450.000₫

540.000₫

Mã sản phẩm: DS-2CE56C0T-IR.

- Bảo hành: 24 tháng