Kìm bấm mạng

Kìm bấm mạng Talon TL 2810R

1.290.000₫

Kìm bấm mạng Talon TL 2810R

1.290.000₫

- Mã sản phẩm:  Talon TL 2810R

- Không bảo hành 

Kìm bấm mạng Commscope/AMP 2-231652-1

3.690.000₫

Kìm bấm mạng Commscope/AMP 2-231652-1

3.690.000₫

- Mã sản phẩm: Kìm bấm mạng Commscope/AMP 2-231652-1

- Không bảo hành 

Kìm bấm mạng KS 315

120.000₫

Kìm bấm mạng KS 315

120.000₫

- Mã sản phẩm: KS 315

- Không bảo hành

Kìm bấm mạng Sunkit 868G

195.000₫

Kìm bấm mạng Sunkit 868G

195.000₫

- Mã sản phẩm: Sunkit 868G

- Không bảo hành 

09.111.444.26