Phụ kiện đèn chiếu sáng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

-37%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Model : 12BO28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

-35%
Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

75.000₫

115.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

75.000₫

115.000₫

Model : 18BU28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

-3%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Model : 32CT28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CA 50FT)

-25%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CA 50FT)

180.000₫

240.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CA 50FT)

180.000₫

240.000₫

Model : 50FT28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CWACAP30)

-22%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CWACAP30)

105.000₫

135.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CWACAP30)

105.000₫

135.000₫

Model : CWACAP30
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 51)

-29%
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 51)

73.000₫

103.000₫

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 51)

73.000₫

103.000₫

Model : SI 51 PLUS IGNITOR
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 52)

-19%
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 52)

101.000₫

125.000₫

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 52)

101.000₫

125.000₫

Model : SI 52
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 57)

-33%
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 57)

80.000₫

120.000₫

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 57)

80.000₫

120.000₫

Model : SN 57
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58)

-37%
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58)

82.000₫

130.000₫

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58)

82.000₫

130.000₫

Model : SN 58
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58T15)

-14%
Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58T15)

142.000₫

166.000₫

Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58T15)

142.000₫

166.000₫

Model : SN 58 T15
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Kích đèn cao áp (IGNITOR) Philips (SN 56)

-15%
Kích đèn cao áp (IGNITOR) Philips (SN 56)

246.000₫

290.000₫

Kích đèn cao áp (IGNITOR) Philips (SN 56)

246.000₫

290.000₫

Model : SN 56 IGNITOR
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng