Tổng đài PABX

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

-9%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 64 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

-2%
Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

17.910.000₫

18.200.000₫

Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

17.910.000₫

18.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

-4%
Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

8.095.000₫

8.450.000₫

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

8.095.000₫

8.450.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 32 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn.

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

-3%
Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

6.370.000₫

6.600.000₫

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

6.370.000₫

6.600.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 24 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

-5%
Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

4.640.000₫

4.900.000₫

Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

4.640.000₫

4.900.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 16 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

-14%
Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

3.630.000₫

4.200.000₫

Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

3.630.000₫

4.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

-10%
Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000₫

2.950.000₫

Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000₫

2.950.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

-11%
Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000₫

1.800.000₫

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000₫

1.800.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn