Lắp đặt camera cho nhà xưởng tại Mỹ Hào - Hưng Yên

04/06/2021

Dự án lắp đặt camera tại nhà xưởng thị trấn Mỹ Hào - Hưng Yên. Yêu cầu lắp đặt quan sát tất cả bị trí trong và ngoài nhà xưởng, thiết bị đảm bảo quan sát nét, ổn định 24/24h. Nam Thái đã hoàn thiện công trình đúng kế hoạch và chất lượng. Liên hệ dịch vụ lắp đặt camera tại Hưng Yên: 09.111.444.26

XEM THÊM:

Bình luận (0)

Viết bình luận :